کشک زخمها را ترمیم می کند

میکروبیوتای روده انسان نقش مهمی در فرآیندهای تغذیه ایفا می کند.

مفهوم پروبیوتیک ها منجر به مصرف گسترده مواد غذایی حاوی میکروب های پروبیوتیک مانند کشک رامک و ماست شده است.

کشک تهیه شده در خانه هر روز در اکثر خانه ها در جنوب هند مصرف می شود.

در این مطالعه کشک خانگی از نظر باکتری اسید لاکتیک (LAB) با پتانسیل پروبیوتیک مورد ارزیابی قرار گرفت.

فراوانی لاکتوباسیلوس در کشک در حال تخمیر به شدت در 12 ساعت به اوج خود رسید.

نه تا از سویه ها حداقل یک ساعت در معرض اسید (pH 3.0) قرار گرفتند و همه سویه ها در حضور پانکراتین یا نمک های صفراوی به مدت 3 ساعت زنده ماندند. هیچ کدام فعالیت همولیتیک را نشان ندادند.

همه کشک خشک گاوی به اکثر ضد میکروبی های آزمایش شده مقاوم بودند، اما به ایمی پنم حساس بودند. اکثر سویه ها رشد سالمونلا تیفی موریوم را مهار کردند در حالی که پنج سویه رشد V. cholerae O139 را مهار کردند.

هفت سویه چسبندگی به سلول های Caco-2 را بین 20-104 درصد از چسبندگی یک سویه چسبنده اشریشیا کلی نشان دادند، اما همه آنها 20-100 درصد از چسبندگی V. cholerae به سلول های Caco-2 جلوگیری کردند.

آنها ترشح اینترلوکین 8 از سلول های HT-29 را در پاسخ به V. cholerae تا 50 تا 80 درصد مهار کردند.

دو سویه بیان IL-10 و IL-12 رسول ریبونوکلئیک اسید (mRNA) را در سلول های THP-1 القا کردند.

لومن روده شامل کنسرسیوم پیچیده ای از میکروب ها است.

میکروبیوم روده، که این میکروب ها مجموعاً تشکیل می دهند، عمیقاً بر فرآیندهای تغذیه ای، فیزیولوژیکی و محافظتی در میزبان انسان تأثیر می گذارد.

فعالیت کشک مایع گوسفندی شامل تخمیر کربوهیدرات های جذب نشده غذایی با تولید اسیدهای چرب با زنجیره کوتاه، تولید ویتامین هایی مانند بیوتین و ویتامین K، میانجی گری پاسخ های ایمنی و تحمل دهانی، و محافظت از میزبان در برابر تهاجم میکروب های بیماری زا است.

در افراد سالم، بین اجزای مفید و بیماریزای میکروبیوتا تعادل وجود دارد.

تغییرات در این تعادل می تواند منجر به حالت دیس بیوز شود که به بیماری و عوارض کمک می کند. Metchnikoff اولین کسی بود که باکتری های اسید لاکتیک (LAB) را در ماست تخمیر شده با سلامت و طول عمر برخی از جوامع بالکان مرتبط کرد.

مفهوم میکروب های پروبیوتیک که او معرفی کرد منجر به مصرف گسترده مواد غذایی حاوی LAB و یا بیفیدوباکتری شده است، با این انتظار که آنها مزایای سلامتی از جمله کاهش سطح کلسترول، بهبود عملکرد سیستم ایمنی، مقاومت در برابر بیماری های عفونی، و پیشگیری از سرطان روده بزرگ 5.

سازمان خواربار و کشاورزی (FAO) کشک طعم دار را به عنوان میکروارگانیسم‌های زنده تعریف می‌کند که وقتی در مقادیر کافی تجویز شوند، برای میزبان فواید سلامتی دارند و پیشنهاد می‌کنند که تعدادی از ویژگی‌های آزمایشگاهی ممکن است برای پیش‌بینی اینکه آیا یک میکروب خاص دارای خواص پروبیوتیکی است یا خیر استفاده شود.

قبل از اینکه آنها را تحت آزمایشات دقیق تری قرار دهید تا ثابت شود که آنها فواید سلامتی دارند.

این موارد در دستورالعمل های منطقه ای و اجتماعی منعکس شده است.

  • منابع
  1. Probiotic potential of lactic acid bacteria present in home made curd in southern India

 

  • تبلیغات
  1. ساخت فشار سنجی که موسیقی پخش می کند
  2. مردی که هنگام نصب فیلامنت سلولی روی دستگاه چاپ سکته مغزی کرد!
  3. ماهی آکواریومی که بعد تخم گذاری می میرد!
  4. گوشی های موبایلی که به اندازه بند انگشت می باشند!