پخش عمده انواع نارنگی درجه یک

انواع نارنگی درجه یک در بازار مرکبات شهرهای مختلف ایران با قیمت تعیین شده ای عرضه می شوند. آیا با مراکز پخش عمده نارنگی های وارداتی و تولید داخل ارتباط مستقیم دارید؟
در ایران انواع مرکبات با درجات کیفی مختلف کشت و تولید می شوند. شرایط آب و هوایی مناطق مختلف زمینه لازم را برای پرورش انواع مرکبات از زمان نهال تا برداشت و صادرات آنها را ایجاد کرده است. در بین مرکبات، نارنگی یکی از پرطرفدارترین میوه های پاییزی در بین ایرانیان به شمار می رود که هر ساله علاوه بر تولیدات داخل، انواع نارنگی خارجی به ویژه نمونه پاکستانی آن به بازار وارد می شوند.
نارنگی محلی و درجه یک ایرانی که در مناطقی مانند مازندران در شمال و داراب در جنوب کشت و تولید می شوند جزء پرفروش های بازار محسوب می شوند و جهت خرید عمده انواع آنها با قیمت مناسب مراجعه و ارتباط داشتن با مراکز پخش عمده نارنگی و دیگر مرکبات ایرانی اهمیت ویژه ای دارد.
منبع: مرکبات ایران