نمایندگی فروش نارنگی کوچک

منظور از نارنگی کوچک یا ریز کدام ارقام از این میوه است؟ آیا نمایندگی فروش انواع نارنگی قادر به عرضه و فروش حجم بالایی از این نوع نارنگی به بازار شهرهای مختلف خواهد بود؟
به اواخر فصل برداشت نارنگی که نزدیک می شویم اندازه نارنگی اندکی کوچکتر و در نتیجه قیمت فروش آنها نیز ارزان تر می شود البته ریز بودن نارنگی ها دلیلی بر عدم خرید و سفارش عمده آنها نخواهد بود.
بسیاری از خریداران عمده و واسطه های بازار ترجیح می دهند که انواع نارنگی کوچک و متوسط را به صورت عمده و قیمت ارزان تهیه نمایند تا در نهایت از فروش آنها سود مناسبی را به دست آورند. برای این امر نمایندگان فرو نارنگی در بزرگترین مراکز تولیدی یا شرکت های پخش مرکبات انتخاب مناسب و هوشمندانه ای خواهد بود.
منبع: مرکبات ایران