نمایندگی فروش نارنگی مازندران

آیا می دانید چند هکتار از باغات مازندران به تولید انواع نارنگی اختصاص دارد؟ بهترین نوع نارنگی های تولید شده در این منطقه نیز عمدتاً توسط نمایندگی فروش و شرکت های پخش در اختیار خریداران قرار می گیرد.
نارنگی ساتسوما یکی از محصولات اصلی باغات مازندران است که طبق آمارها بیش از 25 هزار هکتار به کشت این محصول اختصاص دارد. البته ارقام مختلفی از نارنگی های زودرس، نارنگی های محلی و پیش رس در مازندران تولید می شوند و همه آنها با قیمت های مناسبی توسط شرکت های پخش و نمایندگی فروش نارنگی این استان به بازار شهرهای مختلف ارسال می شوند.