نمایندگی فروش نارنگی ساتسوما

آیا با خصوصیات و زمان برداشت نارنگی ساتسوما آشنایی کامل دارید؟ جهت فروش عمده آن با قیمت مناسب کدام مراکز نمایندگی و پخش مناسب تر هستند؟
نارنگی ساتسوما همانطور که از نام آن برمی آید، گونه ای نارنگی ژاپنی از خانواده مرکبات مازندران است. درخت این نارنگی دارای قدی کوتاه اما بسیار پر بار است. میوه نارنگی ساتسوما از جمله نمونه های زودرس به شمار می رود که بهترین زمان برای برداشت آن اواسط شهریور ماه می باشد.
در زمان برداشت نارنگی ژاپنی یکی از دغدغه های باغداران عرضه و فروش محصولات خود با قیمت بالا و سودآور است که به این منظور باید بتوانند با نمایندگی فروش انواع نارنگی ژاپنی و شرکت های صادر کننده ارتباط مستقیم برقرار نمایند.