قیمت نارنگی گلخانه ای مرغوب

بهترین و مناسب ترین قیمت نارنگی مرغوب به کدام بازار مربوط است؟ از جمله مهمترین موارد و شرایط درخت نارنگی کدامند؟
خاکی که درخت نارنگی در آن زندگی و رشد بهتری می تواند داشته باشد که از زهکشی مناسبی برخوردار باشد. این گیاه در خاک هایی که از جنس سنگین و لومی هستند رشد بهتر و بهینه ای خواهد داشت. لازم است در مناطقی کاشته شود که آفتاب دائم بر آن بتابد چون این درخت در سایه رشد خوبی نخواهد داشت.
نارنگی به نواحی و مناطقی نیازمند است که دارای آب ایستا نیستند و علاقه و پسند این درخت بیشتر به خاک های مرطوب و نم دار است. بهتر است این درخت در مناطق سردسیر کشت نشود چون با اینگونه شرایط آب و هوایی سازگار نیست.
در حال حاضر برای بهترین خرید به سایت اینترنتی ما مراجعه کنید.

منبع: مرکبات ایران