قیمت خرید نارنگی جنوب

قیمت خرید یا فروش انواع نارنگی تولید شده در جنوب کشور بر اساس چه معیارهایی تعیین می شود؟ آیا کیفیت نارنگی های این منطقه جهت صادرات مناسب است؟
منظور از نارنگی جنوب، ارقامی است که در شهرهایی مانند شیراز، داراب، قیر و کارزین، فسا و جهرم در استان فارس، مناطقی از کرمان و بندر عباس تهیه و تولید می شوند. در این مناطق عمدتاً نارنگی های محلی با درجات کیفی مختلف پرورش داده می شوند که عمدتاً به بازار داخلی عرضه و به فروش می رسند.
صادرات نارنگی ساتسوما به صورت محدود و نسبت به نارنگی شمال کمتر است اما انواع نارنگی آبدار و شیرین این مناطق در بازار بسیار پرفروش هستند که قیمت خرید عمده آنها بر اساس نام محصول، میزان عرضه، درجه کیفی و رسیدگی نارنگی و قیمت خرید مستقیم از بازار تعیین و به فروش می رسند.