قیمت خرید نارنگی از کشاورز

یکی از دلایل وجود تفاوت بین قیمت خرید نارنگی از کشاورز و نرخ فروش آن در بازار وجود دلال می باشد.
دلال یا واسطه فردیست که با قرار گرفتن بین خریدار اصلی و تولید کننده باغدار باعث افزایش بی دلیل قیمت لیمو ترش باریج 75 می گردد. این رشد صعودی قیمت از دو سو باعث ایجاد آسیب و زیان در بازار می شود.
در ابتدا افزایش قیمت به کاهش توان خرید مرکبات مازندران می انجامد که باعث کم شدن رونق بازار خرید و فروش می شود.
همچنین وقتی تولید کننده شاهد این امر است که زحمات کار را او متحمل شده و منفعت آن را فرد دیگری می برد دلسرد می گردد و کشاورزی را رها می نماید.