فروش عمده نوعی میوه نارنگی سبز ژاپنی

فروش نارنگی سبز ژاپنی، نوعی از میوه خانواده نارنگی است که قبل از سایر ارقام خانواد خود، علاقمندان خود را در اواخر تابستان از خود بهره مند می سازد.
اگرچه همه ما نارنگی ساتسوما را به رنگ نارنجی می شناسیم اما انواع نارنگی نیز هستند که با رنگ سبز پوسته خود آبدار می شوند و بسیار طعم دلچسبی دارد. میوه نارنگی ژاپنی نمونه همین مثال است.
این نوع از میوه قبل از بلوغ پوسته خود، در گوشته خود تکامل یافته و کاملا رسیده و خوش طعم و عطر می گردد. این سبب برداشت و فروشش می گردد.
شمال ایران در بهترین جایگاه تولید این محصول است و فروش عمده آن نشان بازار ازدیاد بار در این منطقه از کشور است.
تمام خواص نارنگی در نوع ژاپنی هم صدق می کند و طعمی شیرین و ملس این میوه محبوبیت خاصی را در بین مصرف کنندگان خود سبب شده است.