فروش عمده نارنگی شب یلدا شهسوار

نارنگی ها از بهترین میوه های قابل استفاده در شب یلدا می باشد که شهسوار دارای بهترین موقعیت برای پخش و فروش عمده دست اول خواهد بود.
کشت و برداشت مرکبات مازندران همچون نارنگی با گونه های مختلف از جمله مواردی است که با بیشترین حجم در شهرهای شمالی ایران از جمله شهسوار، رامسر، تنکابن، نوشهر و … در حال تولید می باشند و از همین رو فضای تجاری پرسودی به منظور فروش عمده دست اول این نوع نارنگی ها نیز فراهم شده است.
در حال حاضر بازار کشور ما به عنوان یک موقعیت ویژه در راستای صادرات نیز محسوب می شود که علت آن مربوط به افزایش حجم و ظرفیت های کشت شده در خصوص انواع مرکبات برداشتی در شمال ایران می باشد.

قیمت نارنگی

قیمت نارنگی در بازار تهران

بازار تهران، همواره با توجه به فصول مختلف سال و همچنین حجم بار موجود، قیمت گذاری های متنوعی را در خصوص میوه های نارنگی و لیمو ترش جهرم در نظر می گیرد که این مرکز به عنوان یک موقعیت ویژه برای خرید مستقیم مشتریان به حساب می آید.