فروش عمده نارنگی حاجی آباد

در منطقه حاجی آباد چه نوع نارنگی کشت می شود؟ آیا قیمت فروش عمده آن از سوی باغداران یا واسطه های فروش اعلام می شود؟
حاجی آباد منطقه ای در شهرستان داراب واقع در استان فارس است که به علت وجود منابع آب شیرین در آن انواع باغ مرکبات وجود دارد. نارنگی ساتسوما یکی از میوه های اصلی تولید شده در این منطقه است که ارقامی مانند نارنگی های محلی خارو و نارنگی سبز بدون هسته را شامل می شوند. فروش عمده بهترین نوع نارنگی شمال حاجی آباد نه از طریق باغداران که به وسیله واسطه های بازار یا نمایندگان فروش مرکبات جنوب امکان پذیر است.