فروش اینترنتی نارنگی گلخانه ای مرغوب

فروش اینترنتی نارنگی گلخانه ای مرغوب در کجاست؟ شکل ظاهری و فیزیکی نارنگی کلمانتین را توصیف نمایید و در چه سالی معرفی گردید؟
درخت این نوع نارنگی با قدرت و اندازه ی متوسط، گستردگی با شاخه های بسیار متراکم، پر بار و تاج کروی، بدون خار، مقاومت بالا به سرما، میوه هایی متغیر، زودرس، و به طور معمول دارای ناف کوچک می باشد. دارای پوست نارنجی که متمایل به قرمز است، به گوشت چسبیده است ولی به راحتی از گوشت جدا می گردد. ضخامت پوست این نوع لیمو ترش آبگیری متوسط است. سطح صافی دارد و در روی خود غده های روغنی را به همراه دارد. گوشت این نمونه نارنجی پر رنگ می زند، طعمی شیرین، معطر و ملس، بذر آن هم به مقدار متوسط می باشد. قصد دارید بهترین فروش اینترنتی نارنگی را داشته باشید به سایت اینترنتی ما وارد شوید.