عرضه انواع نارنگی جهرم

امروزه عرضه انواع نارنگی ساتسوما به دلیل داشتن میوه های درشت، پر آب،شیرین و خوش طعم پر رونق بوده و متقاضیان زیادی دارد.
شهرستان جهرم به علت دارا بودن موقعیت خاص جغرافیایی و آب و هوایی، دارای اقتصادی با پایه اصلی باغداری است.در این میان،باغ های مرکبات این شهرستان به ویژه انواع نارنگی جهرم از اهمیت و شهرت خاصی برخوردارند.داشتن میوه هایی شیرین،پر آب و خوش عطر سبب عرضه انواع نارنگی شمال این شهرستان در بازار های کشور شده است.