خصوصیات درختچه نارنگی شمال

درختچه لیمو سنگی خشک اصفهان مانند مرکبات دیگر می باشد ولی با اندکی تفاوت در میوه ی این درخت که با مرکبات دیگر تفاوت دارد. درختچه ی نارنگی مانند درخت پرتقال همیشه سبز می باشد و به فضا و محیط اطرافش زیبایی می دهد.
نارنگی از خانواده مرکبات می باشد و از نظر ظاهری تا حدودی شبیه پرتقال می باشد ولی از پرتقال کوچکتر است و دارای پوست نازک تری دارد ضمن پوست کندن نارنگی بسیار راحت تر میباشد درخت نارنگی نسبت به سرما مقاوم تر است ولی میوه نارنگی چون کوچکتر می باشد و پوست نازک تری دارد در برابر سرما اسیب پذیرتر میباشد.
نارنگی شمال

خصوصیات درختچه نارنگی

درخت نارنگی در همه فصول سال سبز می باشد و برگ هایی مانند برگ درخت پرتقال دارد این میوه شکوفه های سفیدی دارد که در اردیبهشت شکوفا می شود. اندازه درخت نارنگی به چهار و نیم متر نیز می رسد.
تکثیر درخت نارنگی از طریق بذر می باشد و پس از مدتی که نهال به اندازه کافی رسید نهال های مناسب را روی آن پیوند می زنند. لیمو ترش دزفول در هوای مرطوب بهتر روش می کند و به آفتاب زیادی نیاز دارد میوه های درخت نارنگی از اندازه خیلی کوچک که به اندازه فندق می باشد تا به اندازه یک گرمک می باشد. نارنگی می‌تواند ترش یا خیلی شیرین باشد که مانند مرکبات دیگر ویتامین ث فراوانی دارد و دارای آنتی اکسیدان نیز می باشد که خاصیت ضد سرطانی هم دارد.