خرید پستی نارنگی ساری

خرید نارنگی ساری به علت محبوبیت و باکیفیت بودن نه تنها به صورت حضوری و واسطه ای صورت می گیرد بلکه امروزه بسیاری از خریداران از روش های غیر حضوری مانند خرید پستی بهره می برند. آیا از قیمت خرید لیمو ترش آبگیری با این روش اطلاع دارید؟
برداشت و فروش نارنگی ساری معمولاً از اواخر پاییز آغاز و تا اوایل بهمن ماه ادامه دارد که معمولاً در هفته های آخر قیمت خرید این نوع نارنگی در بازار تمام ایران اندکی با افزایش روبرو خواهد بود.
در اوایل برداشت به علت بالا بودن موجودی اکثر خریداران که معمولاً واسطه های بازار نیز هستند اغلب به صورت حضوری حجم معینی از نارنگی را سفارش می دهند اما در اواخر فصل برداشت، تمامی خریداران روش خرید پستی و غیر حضوری را انتخاب می کنند زیرا در این روش قیمت خرید نارنگی ساری بسیار ارزان تر از شیوه های دیگر خواهد بود.
البته شاید تغییر قیمت روز این نوع لیمو ترش تازه در بازار خرید و فروش بین 500 تا 1000 تومان باشد اما با بهره گیری از روش خرید پستی و ارسال از طریق شرکت های حمل و نقل معتبر، قیمت خرید عمده برای خریداران تا نصف نرخ بازار نیز کاهش یابد.