تولید کنندگان انواع نارنگی

بهترین انواع تولید کنندگان نارنگی در دنیا کدامند؟ تعدادی از این ارقام کدامند؟ یک نمونه از نارنگی های دورگه تانگو یا تانجلو کدام است؟
امروزه نارنگی در تنوع و انواع واقسام گوناگون در دنیا کشت و مورد بهره برداری قرار می گیرد که تعدادی از آنها به شرح زیر است؛

 • نارنگی ساتسوما
 • نارنگی به نام کلمانتین
 • نارنگی تانگو که از خانواده ی تانجلو به حساب می آید.
 • نارنگی تمپل
 • نارنگی کینگ
 • نارنگی مورکات
 • تانگور
 • لی
 • نارنگی های کمپلکس
 • روبینسون
 • پیج
 • اوسئولا
 • نوا
 • نارنگی ویلینگ که از خانواده ی دورگه ها می باشد.
 • نارنگی کینو
 • فیرچاید
 • پونکن
 • دنسی
 • فرمنت
 • بکرایی
 • کلئوپاترا

علاوه بر ارقامی که اشاره شد نارنگی شمال یا محلی و اتابکی که مختص سرزمین ایران است نیز بر شمرده می شود که به دلیل توسعه کم این گونه ها زیاد مورد توجه قرار نگرفته اند.

منبع: مرکبات ایران