تولید کننده انواع نارنگی باکیفیت

نارنگی در ایران با انواع و ارقام مختلفی تولید می شود که هر کدام از نظر کیفی و حتی شکل ظاهری با یکدیگر متفاوت هستند. آیا با تولید کننده ها و فروشندگان مستقیم باکیفیت ترین نارنگی ها آشنایی دارید؟
در مناطق شمال و جنوب ایران بهترین انواع لیمو ترش دزفول پرورش و تولید می شوند، هر ساله برداشت نارنگی های جنوب به مراتب زودتر از مناطق شمالی صورت می گیرد و فروشندگان معمولاً به دنبال خرید نارنگی های این مناطق هستند.
بنابراین گاهاً به شهرهایی مانند داراب، دزفول یا جهرم سفر می کنند اما اگر بتوانند به صورت آنلاین و اینترنتی با تولید کنندگان انواع نارنگی مرغوب و باکیفیت آشنا شوند دیگر نیازی به صرف هزینه و مسافرت به مراکز مختلف نیست.
امروزه خرید و فروش نارنگی ژاپنی باکیفیت به وسیله اینترنت و از طریق نمایندگان تولیدکنندگان یا باغداران به صورت مستقیم و با حذف بسیاری از هزینه ها صورت می گیرد.