تولید بهترین نارنگی گلخانه ای

آیا از زمان تولید و برداشت انواع نارنگی گلخانه ای اطلاعی دارید؟ قیمت بهترین و باکیفیت ترین نمونه ها در بازار چگونه است؟
نارنگی گلخانه ای نیز مانند دیگر میوه جات گلخانه ای نیازمند مراقبت ویژه و خاصی است. این نوع نارنگی دارای اندازه ای متوسط، رنگی براق تر و قیمتی گران تر نسبت به انواع نارنگی تولید شده در باغ ها می باشد. برای تولید بهترین نارنگی ساتسوما گلخانه ای کارگرانی به صورت شبانه روزی دمای محیط گلخانه را به ویژه در زمان شکوفه دادن درختان تحت کنترل دارند تا میوه ها در سلامت کامل و بدون آفت به بار بنشینند.
معمولاً انواع مرکبات گلخانه ای در تمام طول سال به بازار عرضه می شوند زیرا شرایط محیطی جهت رشد آنها در تمام طول سال یکسان است و تغییر فصول هیچ تاثیری بر میزان میوه دهی آنها ندارد.
البته بهترین نوع نارنگی شمال گلخانه ای در بسته بندی های مرتب به بازار بسیاری از شهرها به ویژه مراکز استان ها و شهر تهران جهت عرضه و فروش با قیمت مناسب فرستاده می شوند.