تولید انواع نارنگی محلی

آیا می دانید تولید انواع نارنگی محلی در کدامین مناطق و شهرستان های ایران اتفاق می افتد و چگونه می توان این محصول را به شیوه ای آسان خریداری نمود؟
انواع نارنگی محلی را در ایران به کمک شیوه های مختلفی به فروش می رسانند که از این میان برخی از آن ها مرغوب تر هستند و با قیمت های گران تری در اختیار ایرانیان قرار می گیرند.
تولید انواع نارنگی سبز تامسون محلی اغلب در مناطق شمالی کشور اتفاق می افتد و گاها نیز این محصول را از کشور هایی همچون ژاپن و لبنان وارد می نمایند.