تولید انواع نارنگی در شمال

در شمال ایران چند نوع نارنگی تولید می شود؟ آیا قیمت انواع نارنگی ها تنها تحت تاثیر کیفیت آنها تعیین و در بازار به فروش می رسند؟
مناطق مختلف شمال از جمله مازندران، ساری و بابل مرکز تولید انواع بهترین نارنگی در ایران هستند که از بهترین ارقام آن می توان به نارنگی های کلمانتین، انشو، نارنگی یونسی، نارنگی پیچ و حتی نارنگی های محلی اشاره کرد که برخی از آنها زودرس و ارقام دیگر پرمحصول و در اوایل زمستان به بازار عرضه می شوند.
قیمت انواع نارنگی ژاپنی علاوه بر کیفیت و مرغوب بودن آنها تحت تاثیر نوع نارنگی، میزان سفارشات، میزان تولید و عرضه به بازار، نرخ روز مرکبات، عدم وجود آفت یا سرمازدگی و بسیاری مسائل دیگر تعیین می شوند.