برداشت نارنگی مرغوب سیاهو

منطقه سیاهو در استان هرمزگان از مناطق حاصلخیز نارنگی سیاهو می باشد که طعم و مزه ی آن شهره می باشد. نارنگی سیاهو از مرغوب ترین نوع نارنگی می باشد که در دهستان سیاهو کشت و برداشت می شود.
سیاهو یکی از دهستان های بزرگ استان هرمزگان و شهر بندرعباس می باشد که نارنگی اش مشهور می باشد و هر ساله نارنگی استان را تامین می کند و مقداری هم به کشور های دیگر صادر می شود.

لیمو ترش جهرم جزو خوشمزه ترین و مرغوب ترین نوع نارنگی می باشد و هرساله جشنواره نارنگی در این دهستان برگزار می شود.
مسئولان و باغداران استان در این همایش شرکت میکنند و هدف از این جشنواره، شناساندن و معرفی این محصول به افراد می باشد.

زمان برداشت نارنگی سیاهو

نارنگی سیاهو از میوه های زمستانی استان هرمزگان و دهستان سیاهو می باشد که برداشت این میوه از اول زمستان شروع می شود و تا اواسط اسفند ادامه دارد.
بعد از برداشت به شهر های دیگر ارسال می شود و مقداری به کشورهای همسایه صادر می شود. لیمو عمانی جهرم از نظر مزه و ظاهر بسیار مشتری پسند می باشد آن هم به دلیل خاک حاصلخیز و وجود آب چشمه های منطقه ی کشت آن می باشد.