بازار مستقیم نارنگی رامسر

بازار مستقیم نارنگی ژاپنی در کجاست؟ مشخصات بذر این نارنگی را توضیح دهید و در چه سالی پدیدار گردید؟
درخت این نوع نارنگی بسیار قوی با شاخه های گسترده و برگ های متراکمی که قابلیت نگهداری میوه ها را در مقابل آفتاب سوختگی های معمول و سرما، درختی است پر بار، میوه های آن در حد متوسط تا بزرگ، میوه ای است دیررس، رنگ پوست آن نارنجی متمایل به قرمز است، پوست نازک و تا حدی زبر، و به نسبت به گوشت چسبیده است ولی به راحتی از گوشت جدا می شود. گوشتی پر آب و ترد دارد و به رنگ نارنجی خود را نمایش می دهد. دارای طعمی عالی و ملس است. با اندازه ای متوسط، تک جنینی است و از بذر زیادی برخوردار است. محل پیدایش لیمو ترش لیسبون کشور پرتغال می باشد و جزء گونه ی ماندرین هاست. بهترین بازار مستقیم نارنگی رامسر در سایت های اینترنتی در حال فعالیت اقتصادی است.