بازار فروش نارنگی شمال

اگر بخواهیم پر فروش ترین انواع نارنگی شمال در بازار تهران را معرفی کنیم قطعا نام انشو، کلمانتین و پیج در صدر لیست قرار می گیرند.
استان های شمالی کشور به سبب قرار گرفتن در شرایط جوی خاص مناطقی بسیار مناسب برای تولید میوه های مختلف از خانواده ی مرکبات به حساب می آیند.
از جمله ویژگی های خاص نارنگی های تولید شده در این منطقه می توان به آبدار بودن آن ها اشاره نمود که یکی از مهم ترین شاخص ها برای تشخیص مرغوبیت در انواع مختلف مرکبات به حساب می آیند.
همین کیفیت بالا نیز باعث شده تا بتواند نبض بازار های میوه و تره بار سراسر کشور را در دست خود داشته باشد
منبع: مرکبات ایران