اعطای نمایندگی نارنگی پیج

آیا می دانید نارنگی پیج از ترکیب کدام دو نوع  نارنگی ساتسوما دیگر به وجود می آید؟ آیا در ایران می توان اعطای نمایندگی فروش و پخش این محصول را دریافت کرد؟
نارنگی پیج به طور معمول از ماه آبان قابل برداشت است تا اواخر ماه بهمن ولی بیشترین تناژ برداشتی آن مربوط به دو ماه آبان و آذر است. این محصول خوشمزه حاصل ترکیب شدن دو نارنگی کلمانتین و مینولا است که البته در ایران نیز تولید می شود. مراکز تره باری مختلف نیز می توانند با سایت هایی همچون این سایت جهت اخذ نمایندگی همکاری داشته باشند.