اعطای نمایندگی نارنگی درجه یک

این سایت به عنوان تولید کننده مستقیم  نارنگی ساتسوما درجه یک در سراسر کشور جهت همکاری با پخش کنندگان میوه اعطای نمایندگی می دهد.
ایران سابقه ی دیرینه ای در تولید مرکبات و محصولات خشکباری درجه یک دارد. تولید کننده های نارنگی در استان های مازندران و هرمزگان قرار دارند که محصولاتی درخور توجه و درجه یک می باشند. این سایت به طور مستقیم با تامین کننده های انواع میوه در ارتباط است، فلذا اگر در فروشگاه های بزرگ میوه فعالیت دارید می توانید به عنوان نمایندگی این سایت همکاری کنید.