ارزان ترین مدل نارنگی گلخانه ای

چند نمونه نارنگی در ایران چه در زمین های بایر و چه در گلخانه ها تولید می شود؟ آیا می توان ارزان ترین مدل های این میوه ی پاییزی را در این سایت خریداری نمود؟
در ایران انواع لیمو ترش آبگیری فروخته می شود که دسته ای از آن ها تولید داخل و دسته ای دیگر وارداتی هستند. نارنگی ژاپنی، کارا، یاشار، کینو، دانسی، یونسی، محلی، اتابکی و … وجود دارند که در هر نقطه ای از جهان کاشته می شوند. این میوه به دلیل بازار پر رونقی که در پاییز دارد می تواند از طریق سایت های معتبر به عنوان میوه ای ارزان ارائه شود.